ST. BRIDGET

Svatá Brigita Švédská

poutnice ve šlépějích Krista
(1303 – 1373)

Manželka, matka, řeholnice,
zakladatelka řádu, spolu patronka Evropy.

Bridget pocházela z královské rodiny, od dětství dostávala nebeské vize, byla matkou osmi dětí. Její mladší příbuzný, král Magnus IV. Eriksson požádal Brigitu, aby se stala dvorní dámou jeho manželky a především, aby vedla královnu k zbožnosti.

Více informací
MICHELE
VILLANI

Ředitel Asociace
m.villani@stbridgetassociation.cz

ANDREA
 VOVESNÁ

Ekonomka Asociace
a.vovesna@stbridgetassociation.cz

ALEXANDRA
POSPIECHOVÁ

Manažerka Asociace
a.pospiechova@stbridgetassociation.cz

Nadpis

We are an ambitious studio and are looking for enthusiastic people to join our team.

learn more

Bridget pocházela z královské rodiny, od dětství dostávala nebeské vize, byla matkou osmi dětí. Její mladší příbuzný, král Magnus IV. Eriksson požádal Brigitu, aby se stala dvorní dámou jeho manželky a především, aby vedla královnu k zbožnosti.

Se svým mužem vstoupili do tzv. Třetího řádu svatého Františka, absolvovali pouť do Santiaga de Compostella.

Po smrti chotě, se její život změnil, většinu času věnovala modlitbám, začala psát dopisy králům, kardinálům i samotnému papeži, kritizovala korupci v církvi, extravagantní životy kněží a mnichů. Založila klášter nového řádu Nejsvětějšího Spasitele, později známého jako Řád svaté Brigidy.

Brigita se v roce 1349 vydala na pouť do Říma, většinu cesty šla bosa. Kardinál Ratzinger o ní napsal, že šla ve stopách Boha, který vstoupil do našich stop. Prosila a zapřísahala papeže, aby se vrátil tam, kde je právem jeho místo, do věčného města Říma.

V roce 1391 byla Bridget svatořečena a v roce 1999 byla sv. Janem Pavlem II. prohlášena spolupatronkou Evropy.