Jak pomáháme

Individuální podpora

Pomáháme zejména rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální a ekonomické situaci.

Podpora neziskových organizací

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují služby ohroženým rodinám s dětmi, ve spolupráci se samosprávami a státními orgány, poskytujícími sociální služby ohroženým rodinám.

Pomoc dětěm

Podporujeme organizace okamžité pomoci a dětské domovy, poskytujeme služby péče o děti, zejména pro děti a dospívající, kteří nemohou žít ve vlastní rodině.