St. Bridget Association podpořila brněnské SOS dětské vesničky

Znáte SOS dětské vesničky?

SOS dětské vesničky jsou neziskovou organizací, která již 50 let pomáhá dětem ohroženým ztrátou rodiny, dětem v akutní krizi nebo dětem, které našly nový domov v rodině náhradní, a každý den je pro ně bojem o vlastní budoucnost.
Například v té brněnské žije 8 pěstounských rodin, a celkem 32 dětí od narození po dospělost.

 

 

 

Přístav Brno
* Borůvková 9, Brno – Medlánky

– zázemí pro doprovázení pěstounských rodin, které žijí přímo v areálu dětské vesničky i rodiny v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v místě jejich bydliště.

Co poskytují?

 • Preventivní pomoc pro rodiny
 • Okamžitou pomoc dětem
 • Podporu pěstounským rodinám
 • Přípravu na osamostatnění
 • Terapeutické rodičovství

Jak jsme se je rozhodli podpořit?

Naše Asociace poskytla finanční dar, jež pomůže s pokrytím nezbytných výdajů na podporu a rozvíjení nejen volnočasových aktivit.

Čím konkrétně náš dar pomůže?

Podporou volnočasových aktivit

 • Pořádáním příměstských táborů
 • Podnikáním víkendových pobytů

Podporou sociální pedagožky

 • Pokrytím nákladů na vzdělávání a poradenství
 • Příspěvkem na mzdu

Podporou rozvíjení aktivit dětí

 • Dovybavením klubovny
 • Pořízením výtvarných pomůcek
 • Pořízením nezbytných věcí potřebných k volnočasovým aktivitám

Těší nás, že jsme se mohli přispět a doufáme, že jsme pomohli dětem vykouzlit úsměv na tváři.

Chcete se dozvědět více o projektu či o činnosti naší Asociace?

 

Rádi Vám poskytneme informace, neváhejte nás kontaktovat.