Ježíškova vnoučata | Zabijačka pro domov seniorů

Rádi jsme se zapojili do každoročního projektu Ježíškova vnoučata 2021, skrze který jsme měli možnost uspořádat tradiční českou zabijačku pro Domov seniorů Důstojnost, jež byla přáním tamních seniorů.

Uzenářství Morávek

Děkujeme za chutné výrobky řeznictví a uzenářství Morávek, díky kterému se z události stala pěkná vzpomínka. Potěšilo nás, že jsme tuto akci mohli společně zprostředkovat.

Vážíme si pozitivní zpětné vazby a těšíme se na další spolupráci!

Domov pro seniory Důstojnost

 

Posláním Domova pro seniory obecně prospěšné společnosti Důstojnost je celoročně poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům, kteří jsou ohroženi sociální izolací a kteří se již nejsou schopni o sebe sami postarat, a to ani za pomoci rodiny, blízkých či terénní sociální služby.

O projektu Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata plní přání seniorům, kteří s vlastní rodinou nejsou v kontaktu nebo kteří rodinu nemají. Kromě hmotných darů získávají senioři také nové zážitky. Darované finance pomáhají s pokrytím dárků a zážitků, které by si jednotlivci nemohli dovolit.

Jak se stát Ježíškovým vnoučetem

Je to jednoduché.

Chcete-li se také stát Ježíškovým vnoučetem, potřebujete jen tři věci: dobré srdce, nadšení a čas.