Ježíškova vnoučata | Vystoupení cimbálové kapely

V rámci charitativní akce Ježíškova vnoučata 2021 jsme zprostředkovali koncert cimbálové muziky pro Domov na Dómském pahorku v Litoměřicích.

Zahřálo nás u srdce vidět, že událost seniory potěšila. Někteří z nich se dokonce s živou cimbálovou muzikou setkali živě poprvé.

Těšíme se na další projekty!

Domov na Dómském pahorku

Domov nabízí pobytovou službu pro seniory. Péče je poskytována 24 hodin denně a je zajišťována týmem profesionálních pracovníků.

Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby, zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, přičemž péče rodiny a jiných sociálních služeb nepokrývá jejich potřeby.

 

 

 

 

 

O projektu Ježíškova vnoučata


Ježíškova vnoučata plní přání seniorům, kteří nejsou v kontaktu s vlastní rodinou nebo ji nemají. Kromě hmotných darů získávají senioři také nové zážitky. Darované finance pomáhají s pokrytím dárků a zážitků, na které jednotlivci nestačili.

 

Jak se stát Ježíškovým vnoučetem

Je to jednoduché.

Chcete-li se taky stát Ježíškovým vnoučetem, potřebujete jen tři věci: dobré srdce, nadšení a čas.